ถาม:      จะทราบได้อย่างไรว่าบ้านมีพื้นที่ฝ้าเท่าไหร่ครับ สนใจติดตั้งฉนวนกัน

             ความร้อน     
ตอบ:     สามารถส่งแบบแปลนบ้านชั้นบนสุดมาทางอีเมลล์

             baanyenchum@gmail.com พร้อมชื่อลูกค้า ที่อยู่ที่ต้องการ

             ติดตั้งฉนวน, เบอร์โทรศัพท์, อีเมลล์ เพื่อให้ทางวิศวกรถอดแบบ

             ประมาณการพื้นที่ติดตั้งฉนวน และจัดทำใบเสนอราคาส่งกลับไป

             ยังอีเมลล์ครับ

ถาม:     สนใจติดตั้งฉนวนกันความร้อน ฝ้ามีช่อง Service คิด ราคายังไงครับ
ตอบ:     กรณีติดตั้ง ฉนวนกันความร้อน STAYCOOL 3 นิ้ว พรีเมี่ยม โดยติดตั้ง

            ทางช่อง Service ของฝ้า คิด 480 บาท ต่อม้วน ราคานี้รวมค่าฉนวน

            และค่าแรงติดตั้ง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ฟรีค่าเดินทางครับ 
            สิ่งที่ต้องชี้แจ้งลูกค้าก่อนคือ ทางบ้านเย็นฉ่ำจะทำการติดตั้ง

            ฉนวนกันความร้อนเต็มม้วนเท่านั้น!! ซึ่งฉนวน 1 ม้วน มีพื้นที่ปูได้
            2.4 ตารางเมตร ทำให้บางกรณีที่ขนาดพื้นที่ของบ้านไม่ลงตัวกับ

            ความกว้างของฉนวน จำเป็นที่จะต้องให้ฉนวนเพิ่มเติมมากกว่าทาง
           
บ้านเย็นฉ่ำประเมินจำนวนฉนวนในครั้งแรก ซึ่งทางทีมช่างจะเผื่อ  

            สินค้าไว้ในรถช่างติดตั้ง หากในการติดตั้งใช้ฉนวนมากกว่าที่ประเมิน
            ทางช่างจะแจ้งและนำฉนวนสำรองติดตั้งให้เต็มพื้นที่และเก็บค่าใช้

            จ่ายเพิ่มเติมหน้างานครับ

ผลการทดสอบอุณหภูมิภายในห้องเปรียบเทียบระหว่างห้องเปล่า (ฺBase case) , แผ่นสะท้อนความร้อน (Aluminium foil) , ฉนวน STAYCOOL 3 นิ้ว และฉนวน STAYCOOL 6 นิ้ว ตามลำดับ

บริการติดตั้งฉนวนกัความร้อน Staycool ตราช้าง ด้วยช่างผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งติดตั้งเฉพาะฉนวนกันความร้อนเพียงอย่างเดียวมากกว่า 10 ปี 
คำถามที่พบบ่อยจากการสอบถามของเจ้าของบ้านเกี่ยวกับบริการติดตั้งฉนวนกันความร้อนบนฝ้า

ถาม:      ฉนวนกันความร้อนปูบนฝ้า มีโอกาสที่หนูจะกัดฉนวนได้หรือไม่

             แล้วจะทำให้ประสิทธิภาพการกันความร้อนลดลงหรือไม่

ตอบ:     มีโอกาสที่หนูจะกัดได้ครับ แต่ปัญหาสำคัญคือจะต้องหาสาเหตุ

             ที่หนูขึ้นไปอยู่บนฝ้าได้อย่างไร แนะนำให้หารูที่ทำให้หนูเข้าไป

             ภายในฝ้าได้และปิดรูนั้น นอกจากนั้นสังเกตว่ามีกิ่งไม้พาดบน

             หลังคาหรือไม่ แนะนำให้คัดกิ่งไม้ที่พาดกับหลังคาออก เพราะ

             เป็นทางเดินที่หนูเข้าไปภายในฝ้าได้ 

ถาม:      เงื่อนไขการชำระเงินของบริการบ้านเย็นฉ่ำเป็นอย่างไร
ตอบ:     เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อบริการงานติดตั้งฉนวนกันความร้อนของ

            บ้านเย็นฉ่ำ รบกวนลูกค้าชำระมัดจำเป็นมูลค่า 50 % ของ

            ค่าใช้จ่ายทั้งหมด และเก็บหน้างานอีก 50% ครับ

ถาม:      ฉนวนกันความร้อนที่ปูบนฝ้ามีอายุการใช้งานนานแค่ไหน
ตอบ:     อายุการใช้งานยาวนานเท่าตัวบ้านเลยครับ หากมีการ

             Renovate ฝ้า ยังสามารถเก็บไว้ปูใหม่ได้ครับ

ถาม:      บ้านเย็นฉ่ำใช้ฉนวนของบริษัทไหน
ตอบ:     บ้านเย็นฉ่ำใช้เฉพาะฉนวน STAY COOL ตราช้าง  เท่านั้นครับ 

             และใช้รุ่นพรีเมี่ยม (ฟอล์ยอลูมิเนียมเสริมแรงอย่างดี)  เท่านั้น

             ไม่ใช้รุ่นซุปเปอร์เซฟ (ฟอล์ยอ่อนเหมือนถุงมาม่า ซึ่งไม่แข็งแรง)
ถาม:      ถ้าเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างฉนวน STAYCOOL 3 นิ้ว

             และ STAYCOOL 6 นิ้ว รุ่นไหนกันความร้อนได้มากกว่ากัน
ตอบ:     จากผลการวิจัยของ SCG ได้ข้อสรุปว่า ฉนวน STAYCOOL

             ความหนา 6 นิ้ว มีประสิทธิภาพในการกันความร้อนได้ดีกว่า รุ่น

             3 นิ้ว เพียงเล็กน้อยซึ่งแทบจะไม่มีความแตกต่างเลยครับ !!

            เพื่อความคุ้มค่าแนะนำให้ ติดตั้งรุ่น 3 นิ้ว จะเหมาะสมที่สุด สิ่งที่

             ต้องคำนึงคือ ฉนวนรุ่น 6 นิ้ว มีน้ำหนัก มากกว่า 3 นิ้ว ถึงเท่าตัว

             อาจจะทำให้เกิดฝ้าร้าวได้เมื่อเวลาผ่านไป

​             ในกรณีใช้บริการบ้านเย็นฉ่ำ ติดตั้งฉนวน STAYCOOL รุ่น      

             6 นิ้ว ทางบ้านเย็นฉ่ำจะไม่รับประกันการเกิดฝ้าร้าว หรือฝ้าแอ่น

             หลังจากการติดตั้งนะครับ

ถาม:      ช่างใช้เวลาติดตั้งนานไหม
ตอบ:     กรณีบ้านทาวเฮ้าส์ ใช้เวลาเพียงแค่ 1.5 - 2 ชั่วโมง
             กรณีบ้านเดี่ยว พื้นที่ฝ้าไม่เกิน 100  ตารางเมตร ใช้เวลา

             ประมาณ 2-3 ชั่วโมง 

             หากพื้นที่ฝ้ามากกว่านี้จะใช้เวลาติดตั้งเพิ่มขึ้น และยังขึ้นกับ

             อุปสรรคหน้างานครับ

ถาม:     ที่บ้านติดตั้งฟอล์ยสะท้อนความร้อนไปแล้ว จำเป็นจะต้อง

            ติดตั้งฉนวนกันความร้อนบนฝ้าอยู่อีกหรือไม่
ตอบ:     แผ่นฟอล์ยสะท้อนความร้อนสามารถช่วยลดอุณหภูมิภายใน

             ห้องได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีประสิทธิภาพน้อยกว่า

             ฉนวนกันความร้อนชนิดปูบนฝ้า ส่วนใหญ่เจ้าของบ้านที่ติดตั้ง

             แผ่นฟอล์ยสะท้อนความร้อนจำนวนมาก 

             ก็ใช้บริการบ้านเย็นฉ่ำไปติดตั้งฉนวนกันความร้อนบนฝ้า
             เพิ่มเติมหลายหลังแล้วครับ

ถาม:      ปกติฉนวนกันความร้อนจะปูทับสายไฟหรือปูลอดโดยให้

             สายไฟวางอยู่ด้านบนฉนวน
ตอบ:     ช่างจะปูฉนวน ลอดใต้ใต้สายไฟครับ เพื่อให้สะดวกในการ

             ดูแลรักษา ซ่อมบำรุงทั้งสายไฟ และสายทีวีอย่างสะดวก และ                    ป้องกันแผ่นฉนวนที่ปูเคลื่อนตัวไปจากตำแหน่งเดิมครับ 

ตัวอย่างการติดตั้งฉนวนกันความร้อน Staycool 

ถาม:      ที่บ้านกำลังทำฝ้าฉาบเรียบอยู่ ควรติดตั้งฝ้าให้เรียบร้อย

             แล้วเจาะช่องดาวไลท์ให้เรียบร้อย ก่อนปูฉนวนใช่หรือเปล่า
ตอบ:     ถูกต้องครับ แนะนำให้ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบร้อยให้เรียบร้อยและ

             เจาะฝ้าเพื่อติดตั้งไฟดาว ไลท์ให้เรียบร้อย เพื่อให้ช่างปูฉนวน

             ทำการเจาะฉนวนบริเวณ ช่องดาวไลท์ให้เรียบร้อย เพื่อให้งาน

             เรียบร้อยสมบูรณ์ในการติดตั้งเพียงครั้งเดียว

บ้านเย็นฉ่ำกราฟแสดงอุณหภูมิตั้งแต่เที่ยงคืน (ชั่วโมงที่ 0) ไปจนถึงเที่ยงคืนของอีกวัน (ชั่วโมงที่ 23) โดยช่วงเวลาที่อุณหภูมิสูงที่สุดในบ้าน    คือ บ่าย 3 โมง (ชั่วโมงที่ 15) 

ถาม:      เป็นบ้านเก่าอายุมากกว่า 20 ปี ฝ้าทีบาร์ ไม่ค่อยแข็งแรงจะปู

             ฉนวนกันความร้อนได้หรือเปล่า
ตอบ:     สบายมากครับ ฉนวนกันความร้อน Stay cool 3 นิ้ว พรีเมี่ยม

             หนักเพียง ตารางเมตรละ 1 กิโลกรัมเท่านั้น
             ฝ้าทีบาร์ สามารถรับน้ำหนักได้อย่างสบาย แต่หากปูไปแล้วฝ้า

             แอ่นเนื่องจากการผูกลวดไม่แข็งแรง ทางช่างของบ้านเย็นฉ่ำ

             จะเอาลวดผูกเพิ่มให้ครับ สบายใจได้

             แต่หากเป็นกรณี 6 นิ้ว หากฝ้าทีบาร์ของบ้านลูกค้า ไม่แข็งแรง

             ทางช่างประเมินต้องผูกลวดปริมาณมาก อาจจะ ขอค่าใช้จ่าย

             เพิ่มเติมในการผูกลวดเสริมครับ แต่จะพิจารณาเป็นกรณีไป

ถาม:     ฝ้า Slope เอียงตามแนวหลังคา สามารถทำการปูฉนวน

            ได้หรือไม่
ตอบ:    เนื่องจากฝ้า Slope จะไม่มีโถงให้ช่างขึ้นทางช่อง Service

           ไปปูด้านบน ทำให้ช่างไม่สามารถขึ้นไปทำงานได้นะครับ

            แนะนำให้ติดตั้งแต่ในช่วงการทำงาน ที่ช่างฝ้าเดินโครงก่อนปิด

            แผ่นฝ้าเพื่อติดตั้งฉนวนตั้งแต่แรกก่อนปิดแผ่นฝ้านะครับ !!!

www.baanyenchum.com

www.facebook.com/baanyenchum

Call: +6686-609-5550

​Line id: 0866095550

E-mail: baanyenchum@gmail.com

บริการติดตั้งฉนวนกันความร้อนแบบเบ็ดเสร็จ

ให้คำปรึกษาโดยวิศวกร

ติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการฝีมือดีที่สุด