อย่าคิดว่าติดตั้งฉนวนกันความร้อนแค่ขึ้นโยนๆ ไว้ก็ได้นะครับ นำตัวอย่างการติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่ไม่เรียบร้อย มาเปรียบเทียบกับการติดตั้งตามมาตรฐานของบ้านเย็นฉ่ำ 


วิธีการติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่ถูกวิธี
- การติดตั้งต้องเปิดเว้นช่อง Down light
- เก็บขอบด้วยเทปอลูมิเนียมฟอล์ย ทุกจุด ไม่ให้เห็นเนื้อฉนวน 
- ขอบของม้วนฉนวนจะต้องปิดด้วยเทปอลูมิเนียมฟอล์ย ไม่ให้เห็นเนื้อฉนวน
- ช่างต้องมีประสบการณ์ ทำงานอยู่บนโครงสร้างบ้านไม่เหยียบบนฝ้าซึ่งจะไม่สร้างความเสียหายแก่ตัวฝ้า


.

ตัวอย่างการติดตั้งฉนวนที่ไม่เรียบร้อยและผิดวิธี


Call: +6686-609-5550

​Line id: 0866095550

E-mail: baanyenchum@gmail.com

ช่างติดตั้งนั่งทำงานบนโครงสร้างหลักของบ้านไม่เหยียบบนแผ่นฝ้า

ตัวอย่างการเจาะช่อง Downlight ที่ถูกวิธีก่อนการติดตั้งบนฝ้า

www.baanyenchum.com

www.facebook.com/baanyenchum

บริการติดตั้งฉนวนกันความร้อนแบบเบ็ดเสร็จ

ให้คำปรึกษาโดยวิศวกร

ติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการฝีมือดีที่สุด

การติดตั้งไม่ถูกวิธี

ขอบฉนวนทุกด้านถูกปิดด้วยเทปอลูมิเนียมฟอล์ยไม่มีเนื้อฉนวนสีเขียวโผล่ออกมา

ตัวอย่างการติดตั้งฉนวนที่ถูกต้องโดยบ้านเย็นฉ่ำ

บ้านเย็นฉ่ำ