คุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนบนฝ้าที่ดี

- เนื้อฉนวนไม่เป็นสารพิษ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ 

- เนื้อฉนวนผลิตจากเศษแก้วช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และไม่ติดไฟ

 - เนื้อฉนวนมีคุณสมบัติไม่ดูดซับความชื้น

 - ฟอล์ยหุ้มฉนวนมีคุณสมบัติไม่ติดไฟ 

- แผ่นฟอล์ยอลูมิเนียมที่หุ้มรอบเนื้อฉนวน มีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย
และมีคุณสมบัติไม่ติดไฟ


- อายุการใช้งานของฉนวนกันความร้อนตราช้าง STAYCOOL
ยาวนานเท่าอายุตัวบ้าน


ฉนวนกันความร้อนบนฝ้าทำให้บ้านเย็นได้อย่างไร? 


- ฉนวนกันความร้อนบนฝ้า เป็นปราการด่านสำคัญในการ

ป้องกันความร้อนทุกรูปแบบจากหลังคาทะลุลงมาภายในบ้าน

ช่วยให้บ้านไม่ร้อนอบอ้าว เพียงแค่เปิดหน้าต่างก็รู้สึกเย็นสบาย


- การปูฉนวนกันความร้อนบนฝ้า ช่วยให้แอร์ที่เปิดตอนกลางวัน

เย็นฉ่ำตลอดทั้งวัน


 - เทียบค่าใช้จ่ายของการเปิดแอร์ตลอดทั้งวัน ระหว่างก่อนติดตั้ง

ฉนวน และหลังติดตั้งฉนวน ช่วยประหยัดค่าไฟได้ถึง 47 % 

ฉนวนตราช้าง STAYCOOL PREMIUM 6 นิ้ว 


ขนาด กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 240 เซนติเมตร 

สินค้าคุณภาพจาก SCG มีประสิทธิภาพกันความร้อนสูง ค่าความต้านทานความร้อนเฉพาะเนื้อฉนวน เท่ากับ 20 (หน่วย Hr.ft^2 / Btu) 

น้ำหนักเฉลี่ยต่อม้วน 4.8 กิโลกรัม หรือ 2.0 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หมายเหตุ ฝ้ายิปซั่มโดยทั่วไปสามารถรับน้ำหนักได้ 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

บ้านเย็นฉ่ำทำไมบ้านในประเทศไทยจึงควรติดตั้งฉนวนกันความร้อน 


ประเทศไทย เป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยสูงประมาณ 30 องศา ตลอดปี 

ค่าไฟเฉลี่ยของแต่ละครัวเรือนที่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 – 6,000 บาท

(หรือมากกว่านั้น) ตามจำนวนเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 


บริการติดตั้งฉนวนกันความร้อนแบบเบ็ดเสร็จ

ให้คำปรึกษาโดยวิศวกร

ติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการฝีมือดีที่สุด

ฉนวนตราช้าง STAYCOOL PREMIUM 3 นิ้ว 


ขนาด กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 240 เซนติเมตร 

สินค้าคุณภาพจาก SCG มีประสิทธิภาพกันความร้อนสูง ค่าความต้านทานความร้อนเฉพาะเนื้อฉนวน เท่ากับ 10 (หน่วย Hr.ft^2 / Btu) 

น้ำหนักเฉลี่ยต่อม้วน 2.7 กิโลกรัม หรือ 1.13 กิโลกรัมต่อตารางเมตร www.baanyenchum.com

www.facebook.com/baanyenchum

Call: +6686-609-5550

​Line id: 0866095550

E-mail: baanyenchum@gmail.com